Vraag van de maand CJG Weesp

Klik op een grijze 'vraagbalk' hieronder om deze te openen/sluiten zodat het bijbehorende antwoord zichtbaar wordt.

 

November 2018: ‘Zie ginds komt de onrust - hoe help ik mijn kind met spanning rondom Sinterklaas?’

vvdm sintHalf november komt de Sint weer naar Nederland! Voor veel kinderen het hoogtepunt van het jaar. De voorpret rondom Sinterklaas roept bij papa’s en mama’s vaak mooie herinneringen op aan vroeger. Het is erg leuk om met je eigen gezin deze spannende tijd te beleven. Samen naar de intocht gaan, liedjes zingen, verlanglijstjes maken, genieten van pepernoten en je schoen zetten.

Bij sommige kinderen ontstaat rond de komst van de Goedheiligman een heel onrustig gevoel. Vooral jonge of heel gevoelige kinderen kunnen niet altijd omgaan met alle opwinding. Alle prikkels van televisieprogramma’s, liedjes, versierde klassen en de lange aanloop naar pakjesavond kunnen overweldigend zijn. Bij veel kinderen is de fantasie heel sterk, zij geloven vaak heilig in Sinterklaas en nemen alles eromheen heel serieus. Dit kan ook angst oproepen.

Merk je dat jouw kind last heeft van spanning of angst rondom Sinterklaas? Deze tips kunnen je helpen hiermee om te gaan:

 • Wees heel duidelijk wanneer en hoe vaak je kind de schoen mag zetten en wat hij/zij ongeveer kan verwachten. Zo weet je kind precies waar hij/zij aan toe is en hoeft hij/zij zich er geen zorgen over te maken.
 • Haal Sinterklaas niet bij de opvoeding! Dreig niet dat Sinterklaas geen cadeautjes geeft als je kind zich misdraagt. Het idee dat Sinterklaas alles ziet en weet kan beangstigend zijn.
 • Dwing je kind niet om Sinterklaas van dichtbij te bekijken of een hand te geven. Sommige kinderen proeven liever de sfeer op afstand, of vinden het zien van de Sint op televisie al voldoende. Forceer niets, hierdoor kan je kind nog banger worden. Laat liever je kind het feest op zijn eigen manier beleven.
 • Bereid angstige of heel gevoelige kinderen goed voor op wat er gaat gebeuren op school of op pakjesavond. Als ze weten wat ze ongeveer kunnen verwachten, zullen ze meer genieten van het feest.
 • Bedenk praktische oplossingen: houdt bijvoorbeeld het kijken van het Sinterklaasjournaal voor bedtijd je kind wakker met allerlei vragen en spanning? Kijk het op een ander moment van de dag!

Heb je vragen over kinderen die gespannen of angstig zijn? We denken graag met je mee!
Op onze site www.jggv.nl vind je de contact informatie.

 

Oktober 2018: ‘Opvoeden is samenspel, wat is van belang in dit teamwork?’

week van de opvoedingWeek van de Opvoeding: opvoeden is samenspel

Samen met je partner een kind krijgen, verzorgen en opvoeden is enorm bijzonder. Samen een kind opvoeden is ook weleens lastig, want je zit niet altijd op één lijn.

Samenwerken met je partner

Het is handig wanneer je als partners leert samenwerken in je rol als ouder, ondanks mogelijke meningsverschillen. Voorwaarde voor succesvolle samenwerking is dat je goed met elkaar communiceert en elkaar steunt. Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen ouders, positieve effecten heeft op het welzijn van ouders, het welzijn van kinderen en op de opvoedvaardigheden. Wees een team!

Iedere ouder is anders

Als ouders heb je vast verschillende ideeën over hoe je je kind wilt opvoeden en wat je hem of haar wilt meegeven aan normen en waarden. Logisch, want je hebt allebei een andere ontwikkeling doorgemaakt en je bent verschillend opgegroeid en opgevoed. Verschillen zijn helemaal niet erg, zolang het niet tot grote, langdurige conflicten leidt. Het is positief als je kind ziet dat jullie elkaar aanvullen en dat er verschillende manieren zijn om te reageren en te denken. Jullie kind leert hiervan.

Dit weten we over het samen opvoeden

 • Samenwerken start al bij de zwangerschap. Ga samen in gesprek over hoe je het ouderschap voor je ziet, spreek je verwachtingen duidelijk uit.
 • Probeer de zorg voor jullie kind en de verantwoordelijkheid (zo gelijkwaardig mogelijk) te verdelen. Combineer jullie sterke kanten en kom tot een taakverdeling waar jullie beiden achter staan. Evalueer dit ook regelmatig.
 • Probeer elkaar te begrijpen. Waarom vindt je partner iets wel of niet belangrijk? Waarom wil hij of zij een bepaalde regel wel of niet? Praat hier samen over.
 • Uiteraard heb je weleens een meningsverschil. Dit is niet erg. Het is belangrijk dat kinderen zien dat je het niet altijd eens bent, maar dat je er samen wel weer uitkomt. Meng je niet in een situatie waarin de andere ouder al ingrijpt.
 • Bedenk wat je belangrijk vindt in de opvoeding en bespreek dit met elkaar. Kun je het niet eens worden over bepaalde regels, sluit dan een compromis of laat de één de regels bepalen over het ene onderwerp, en de ander over het andere onderwerp.
 • Geef elkaar vertrouwen. Vertel je partner wat je vindt dat hij of zij goed doet als ouder. Uit je waardering en geef elkaar concrete complimenten. 

Samenwerken als je uit elkaar bent

Na een scheiding ben je niet langer elkaars partner, maar je blijft wel samen ouders. Ook als je uit elkaar bent is het handig om zo goed als het kan heldere, duidelijke afspraken over de opvoeding te maken. Dit geeft kinderen duidelijkheid. Omdat een scheiding voor kinderen veel onzekerheden met zich mee kan brengen is helderheid over regels en afspraken extra belangrijk.

Heb je vragen over samenwerken als ouders? Wij denken graag met je mee!

 

September 2018: ‘Hoe voorkom ik 'foute' vrienden bij ijn tiener?’

Vrienden en relaties met leeftijdgenoten

Herkenbaar? Je tiener praat veel over verschillende klasgenoten en neemt steeds andere vrienden mee naar huis. Vaak is dat een teken dat zij zoeken naar de juiste vriendschappen, dit is onderdeel van hun identiteitsvorming. Wat is belangrijker, iemand die aardig is of iemand die populair is? Wie ben ik en wat vind ik belangrijk? Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden als je bezig bent met je status in de groep en je behoefte aan échte vrienden. Hoe zorg je dat je kind niet voor de ‘verkeerde’ vrienden kiest en in hoeverre heb jij daar als ouder inspraak in?

‘Foute’ vrienden

Je tiener kan mogelijk in de problemen komen als hij/zij op zoek is naar status en vrienden. Als zij gepusht worden door leeftijdgenoten kan dat leiden tot ongewenst of soms zelfs crimineel gedrag. Het pushen van leeftijdgenoten en de druk die kinderen voelen noemen we peer pressure. Omdat pubers het zo belangrijk vinden om erbij te horen, kunnen zij ver gaan in hun acties om dat te bereiken. Zij realiseren zich dan niet goed, wie of wat daaronder moet lijden en wat de gevolgen zijn. Hier kun je als ouder een rol in spelen!

Toon belangstelling voor degenen met wie je kind omgaat: maak hier een dagelijks gespreksonderwerp van. Heb je een onderbuik gevoel bij een van zijn/haar vrienden? Vraag dan eens of je puber zijn vriend(en) aan je wil voorstellen of probeer met de andere ouders in contact te komen, bijvoorbeeld tijdens schoolevenementen.

Stel regels op over sociale activiteiten: wat is toegestaan tijdens de schoolweek, in de vakanties en weekenden en welke regels en consequenties horen hierbij? Tijdens speciale evenementen, zoals kermis in de buurt, kun je flexibeler optreden, maar blijf wel regels hanteren, zodat het schoolwerk er bijvoorbeeld niet onder lijdt.

Denk na over hoe je contact met ongewenste leeftijdgenoten kunt verminderen of voorkomen: blijf op de hoogte met wie je puber omgaat. Trekken ze veel op met iemand die een slechte invloed heeft op hem/haar, dan kun je het contact met diegene verminderen door grenzen toe te passen. Geef je tiener heldere regels over waar en wanneer hij/zij met deze persoon mag optrekken: bijvoorbeeld bij jullie thuis in plaats van op straat. Denk eraan dat je niet té streng bent voor je kind, want dat kan averechts werken. Denk aan de regels die je hebt opgesteld en praat erover met je kind als zijn of haar vriendje/vriendinnetje niet daaraan voldoet.

Bespreekbaar maken: het is goed dit onderwerp bespreekbaar te maken met je puber. Stel grenzen als je puber ongewenste activiteiten uitvoert en help hen vrienden te zoeken, bijvoorbeeld via de sportclub, die geen slechte invloed hebben. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en ontdekken wie zij zijn en wat zij belangrijk vinden in vriendschappen.

Mocht dit onderwerp je bezig houden of heb je er nog vragen over? Praat er over met andere ouders. Hoe pakken zij dit aan? Je kunt ook advies vragen bij Jeugd en Gezin - wij denken graag met je mee!

Bron
Triple P tieners: vrienden en relaties met leeftijdgenoten
Feldman, R.S. (2012). Ontwikkelingspsychologie. Amsterdam: Pearson Benelux.

Juli en Augustus 2018: ‘Hoe ga ik om met risicovol buitenspelen?’

buitenspelenHet is lekker weer en de schoolvakantie staat voor de deur: heerlijk buiten spelen en ravotten! 

Buitenspelen betekent soms ook risicovol spelen zoals: skaten, in bomen klimmen, stoeien, een hut bouwen met hamers en spijkers en op ontdekkingstocht langs de slootkant. Het zijn allemaal dingen die kinderen enorm leuk vinden.

Risicovol spelen is spannend, uitdagend en avontuurlijk. Je kind verlegt zijn grenzen en leert zijn angst overwinnen. De meeste kinderen vinden dat leuk en spannend. Bovendien zijn ze trots, als ze iets hebben gedaan wat ze eerst niet durfden. Risicovol spelen vergroot het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het doorzettingsvermogen van je kind. Bovendien vergroot het de sociale vaardigheden.

Hoe ga je als ouder om met risicovol buitenspelen? Natuurlijk wil je als ouder voorkomen dat je kind in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Maar je kunt ook té voorzichtig zijn. Opvoeden is stukje bij beetje loslaten. Als ouder bepaal je wanneer en in hoeverre jij je kinderen loslaat. Belangrijk hierbij is dat je luistert naar je eigen gevoel. Je weet zelf het beste wat jouw kind aan kan. Het ene kind is heel voorzichtig, het andere kind ziet totaal nergens gevaar in. Dit kun jij als ouder het beste inschatten.
Probeer een goede balans te vinden tussen vrijheid geven en beschermen. Dat kun je gewoon uitproberen en opbouwen. Kijk bij risicovol spelen naar wat je kind leuk vindt en wat het al kan. Neem eens wat meer afstand en bedenk “wat kan er gebeuren?”. Natuurlijk moet je je kind tegen te grote risico’s beschermen, maar een bult of een schaafwond is vaak helemaal niet erg. Natuurlijk kun je ingrijpen als je bang bent dat je kind zich zal bezeren. Maar leg dan wel uit waarom je dat doet. Zo kan je kind ervan leren.

Concrete afspraken maken voor wanneer je kind uit jouw zicht buiten speelt is handig. Een aantal afspraken waar je aan kunt denken:
Vanaf de leeftijd van 4 a 5 jaar kun je met de meeste kinderen goed afspraken maken over buitenspelen. Bijvoorbeeld dat ze op de stoep moeten blijven, of dat ze naar een bepaalde speeltuin om de hoek mogen.
Naarmate je kind ouder wordt, kun je meer afspraken maken. Bijvoorbeeld over hoe laat ze thuis moeten zijn. Je kunt ook afspreken dat je kind zich om de zoveel tijd thuis even meldt.
Een belangrijke basisregel die je met kinderen van alle leeftijd kunt afspreken is dat ze nooit zonder toestemming van jou met iemand anders mee mogen gaan.

Kinderen kunnen geleidelijk aan leren om goed met afspraken om te gaan. Ouders moeten op hun beurt geleidelijk aan leren om hun kind wat los te laten. Geef ze een beetje verantwoordelijkheid en vertrouwen. Je zult je verbazen over hoeveel verantwoordelijkheid jouw kind al aan kan! En onthoud wat jouw kind betreft: ‘the best days end in dirty clothes!’.

Voor meer tips en informatie over risicovol spelen kun je terecht op de website Risicovol-spelen.nl

Bron: opvoeden.nl

 

Juni 2018: ‘Hoe zorg in goed voor mezelf als ouder?’

tijd voor jezelfAls ouder heb je het druk met de zorg voor je kind(eren), je huishouden, je werk. Daarnaast heb je ook nog je sociale leven met familiebezoekjes etc. Ouderschap vraagt een hoop van je. Soms kun je heel erg verlangen naar een moment dat je even helemaal niets hoeft. Het helpt om je gevoelens te delen. In de drukte van alle dag heb je kans dat jullie partnerschap minder aandacht krijgt Praat bijvoorbeeld met je partner over hoe jullie de taken kunnen verdelen zodat jullie toekomen aan tijd voor jezelf en tijd voor elkaar. Zorg je grotendeels alleen voor je kinderen? Ook dan is het heel belangrijk om iemand in je naaste omgeving te zoeken om af en toe een beroep op te kunnen doen zodat je even tijd voor jezelf – me-time – hebt.

Goed kunnen zorgen voor je gezin, begint bij goed zorgen voor jezelf! Op het moment dat jij als ouder goed in je vel zit, zul je merken dat het je veel minder moeite kost om ‘een goede mama of papa’ te zijn voor je kind. De dingen gaan dan simpelweg meer ‘vanzelf’.

Hoe doe je dat, zorgen voor jezelf? Om te beginnen door tijd te maken voor de dingen die jou helpen te ontspannen. Als je regelmatig ontspant, heb je meer energie en meer zin om je dagelijkse bezigheden uit te voeren. Je bent dan beter in staat de positieve kanten te zien, kijkt soms net even anders tegen zaken aan en houdt zelf de regie in plaats van dat je het gevoel hebt geleefd te worden.
Echter deze tijd ontstaat niet vanzelf, er zijn zoveel dingen die ‘moeten’. Je moet er dus bewust tijd voor inplannen.

Sta daarnaast eens stil bij dingen waar je positieve energie uit haalt. Ben je ontzettend moe? Kijk dan eens naar wat jou energie geeft. Wat zijn de dingen die de leuk vindt? Dan kan van alles zijn, van muziek luisteren, sporten of een lekkere wandeling. Maar gun ook jezelf dat middagdutje en laat je to-do-lijst even voor wat het is.

Tips voor tijd voor jezelf

 • Als je het moeilijk vindt om tijd voor jezelf vrij te maken, begin dan met iedere dag minstens een ding te doen dat je zelf echt leuk vindt. Een half uurtje voor jezelf kan veel verschil maken.
 • Je bent een vader of moeder, maar daarnaast ook een eigen persoon. Het is belangrijk soms na te denken over wat jíj wilt. Welke dingen gaven jou positieve energie voor je vader of moeder werd?
 • Gun jezelf minimaal 1 avond in de week ‘me-time’
 • Praat met vrienden, familie of je partner over waar jij behoefte aan hebt. Je ziet dan dat meer ouders daar behoefte aan hebben.
 • Vrienden of familie vinden het vaak leuk om af en toe op te passen. Maak hier gebruik van als je hier behoefte aan hebt. Voel je hier niet schuldig over. Want goed zorgen voor jezelf, is ook goed zorgen voor je kinderen en voor je relatie met je partner.
 • Tijd voor jezelf creëer je ook door taken, zoals het huishouden of de zorg voor jullie kind(eren), te verdelen of soms uit handen te geven.

Met dank aan online-opvoedhulp en CJG 043.nl

Mei 2018: ‘Hoe stel ik grenzen in opvoeden zonder de boeman te zijn?’

ik kan het zelfGrenzen stellen wil niet zeggen dat je een autoritaire ouder of boeman bent. Juist om de relatie met je kinderen goed te houden, is het handig om heldere grenzen te stellen.

Als je een peuter of kleuter zelf laat kiezen welke kleertjes hij of zij aantrekt heb je grote kans dat je het niet eens bent met zijn/haar keuze. Je kind kan niet kiezen of kiest iets totaal ongepast voor het weer, dit kan in een conflict resulteren. Maar als jij je kind verplicht om de door jou gekozen outfit aan te trekken, zonder enige eigen inbreng, kun je ook een conflict krijgen.
Zo kan het ook: kies zelf twee of drie geschikte outfits uit en laat je kind daaruit kiezen. Dit is keuzevrijheid binnen heldere grenzen! Je kind ervaart invloed en autonomie (ik mag zelf iets bepalen!), maar jij bewaakt de grenzen van wat geschikt is.

Grenzen en regels geven rust, helderheid en voorspelbaarheid aan ouders en aan kinderen. Vergelijk het maar met lijnen op een sportveld. Toch hebben ouders soms een dubbel gevoel over het opleggen invoeren of hanteren van veel regels en grenzen. Ze zijn bezorgd over het beperken van hun kind, omdat ze de wens hebben hun kind vrij te laten om de wereld te ontdekken. Of ze zijn bang om op veel weerstand van hun kind te stuiten. Het tegengestelde is echter waar. Kinderen met gezonde, leeftijds-adequate grenzen vinden het vaak fijn als er duidelijke regels en grenzen zijn.
Zo weten ze zich beter te gedragen en worden ze gestimuleerd om geleidelijk een gevoel van (keuze)vrijheid te ontwikkelen. Dit geldt voor kinderen van alle leeftijden!

Heb je een tijdje niet zo op de grenzen gelet? Dat is geen probleem; begin er dan opnieuw mee!

Tips om duidelijke regels en grenzen te stellen

 • Probeer samen met je partner dezelfde grenzen te hanteren.
 • Introduceer niet teveel nieuwe regels tegelijk. Begin met het belangrijkste, of het meest storende.
 • Wees consequent. Ga niet in discussie over een grens of maatregel die van tevoren afgesproken is.
 • Gaat je kind de grens over? Laat merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind zelf.
 • Bied je kind alternatieven, zodat het weet wat wél mag: ‘Je mag niet binnen met je rolschaatsen, maar wel buiten op het pleintje.’
 • Neem de tijd om negatief gedrag van je kind rustig samen te bespreken. Kies daar een goed tijdstip voor en doe het liever niet na een heftige ruzie.
 • Ook moeilijke omstandigheden, zoals bij ziekte of bij een scheiding, is het belangrijk om grenzen te blijven stellen. Dat geeft je kind houvast.

April 2018: ‘Hoe leer ik mijn kind omgaan met ruzies en gezellig samen spelen?’

ruzies oplossenRuzie hebben is vervelend, maar hoort bij het leven. Je kind kan er zelfs veel van leren, zoals omgaan met conflicten en leren ruzies zelf op te lossen. Het is een manier voor kinderen om te oefenen hoe ze kunnen reageren bij lastige situaties waar ze in de toekomst ook mee te maken kunnen krijgen. Daarom is het handig dat je je kind helpt om ruzies op een goede manier op te lossen en conflicten niet uit de weg te gaan.

Komt je kind er niet zelf uit en dreigt een ruzie uit de hand te lopen, dan kun je je kind helpen! De kunst is niet alles als volwassene op te lossen, maar je kind te ondersteunen zelf een oplossing te zoeken:

 • Benoem wat je ziet en wat de gevolgen zijn: ‘Ik zie dat Ben slaat en dat Joris huilt. Slaan mag niet, dat doet zeer.’
 • Benoem wat er aan de hand is: ‘Jullie willen allebei tegelijk op de computer.
 • Vraag de kinderen hoe het op een andere manier opgelost kan worden. Lukt het hen niet dat zelf te bedenken, help ze daar dan mee.
 • Geef de kinderen een compliment als ze zelf een oplossing hebben gevonden en ze zonder ruzie verder spelen.

Regels voor samenspelen

Kinderen hebben behoefte aan heldere regels, ook bij het samen spelen. Vanaf de kleuterleeftijd kun je hiervoor een aantal regels opstellen. Praat hier regelmatig over en na een tijdje zul je merken dat je kind die regels onthoudt. Goede regels vertellen je kind wat hij wel mag doen. Bijvoorbeeld:
- wees aardig voor elkaar
- samen spelen betekent samen delen en om de beurt gaan
- houd handen en voeten bij je
- praat op een gewone toon

Leren op je beurt wachten en tegen je verlies kunnen

Er bestaan allerlei spellen en activiteiten die kinderen kunnen stimuleren om dingen met elkaar te delen, samen te werken of elkaar de beurt te geven, zoals bal-, bord- of computerspelletjes met twee of meer spelers. Doe zelf ook dit soort spelletjes met je kind om hem/haar te laten oefenen met ‘op je beurt wachten’ en verliezen.

Sommige kinderen kunnen moeilijk tegen hun verlies. Ze worden bijvoorbeeld boos of gaan huilen. Wat doe je dan?

 • Troost niet alleen, maar zeg dat je zijn teleurstelling begrijpt: "Je bent teleurgesteld, dat begrijp ik. Want je wilde graag winnen."
 • Vertel dat er niets mis is met willen winnen, maar dat boos worden als je verliest niet goed is.
 • Leg je kind uit dat soms de een, soms de ander wint. Help je kind zich bewust te worden van zijn emoties en gedrag door erover te praten.
 • Moedig je kind aan om het weer opnieuw te proberen en benadruk wat je kind goed doet tijdens het spel.
 • Speel ook eens een spelletje zonder wedstrijdelement maar dat op samenwerken gericht is. Bijvoorbeeld Max de Kat en voor oudere kinderen Lord of the Rings of Pandemie.

Maart 2018: 'Krijgt mijn kind voldoende rust?'

 

rustHeeft jouw kind het ook zo druk? Maandag voetballen, dinsdag en woensdag naar de naschoolse opvang, donderdag naar muziekles en vrijdag naar de vaste speelafspraak. Veel kinderen hebben een volle agenda en weinig vrije tijd om even te niksen. Daarnaast zijn er zoveel leuke activiteiten waar ze het liefst allemaal aan mee willen doen. Natuurlijk zijn er veel kinderen die dit aankunnen en die duidelijk hun grens kunnen aangeven. Maar er zijn ook kinderen die het liefst de hele dag in de weer zijn en zelf geen innerlijke rem hebben. Deze kinderen hebben hun ouders nodig om rustmomenten in het dagelijks leven in te passen.

Kinderen hebben de tijd nodig om hun dagelijkse indrukken te verwerken. Alleen al op een schooldag doet een kind ontzettend veel ervaringen en indrukken op. Als het te druk is kunnen kinderen moe, prikkelbaar, huilerig en/of druk zijn.

Hoe is dat bij jouw kind?

Maakt je kind een vermoeide indruk of zie je bozer gedrag dan dat je gewend bent, dan is rust in bouwen misschien een goede actie.
Dat kun je doen door:

 • regelmaat en voorspelbaarheid in jullie dagritme te brengen. Dat maakt het voor je kind overzichtelijk en duidelijk. Houd daar momenten open om even niets te doen bijvoorbeeld op zondagochtend een paar uur lekker in pyjama lopen.
 • grenzen te stellen: vooral voor jonge kinderen is het vermoeiend om de hele dag zelf te beslissen over wat er gaat gebeuren. Een vastgestelde planning en regels kunnen voor sommige kinderen rustgevend werken.
 • te bekijken of je kind voldoende slaapt. Veel kinderen slapen korter dan ze nodig hebben. Volgens deskundigen hebben kinderen in de basisschoolleeftijd zo’n 9 tot 11 uur slaap nodig. Hier lees je meer over slaaptijden en slaapuren die je kind nodig heeft: http://www.slaapnodig.nl/hoelang.html#
 • een avond- en bedritueel te maken zonder computerspelletjes of tv kijken. Het is slim om kinderen niet meer bloot te stellen aan te veel prikkels. Samen een boekje lezen voor het slapen gaan of de dag doornemen is een rustige afsluiting van de dag. Voor jonge kinderen is het ook heel rustgevend om samen te kletsen in bad.
 • een middag geen afspraakjes te maken, maar lekker na school naar huis en samen knutselen, een spelletje doen of gewoon even niets doen.

Heb je vragen over druk, moe of prikkelbaar gedrag van je kind? Vraag je je af waar het vandaan kan komen? Stel gerust een vraag aan het CJG! We denken graag met je mee.

Februari 2018: '30 dagen gezonder - welke uitdaging gaan jullie aan?'

30 dagen gezonder

Bij gezonder leven denken veel mensen aan anders eten of meer bewegen. Dat is natuurlijk belangrijk maar er zijn veel meer dingen die een positieve invloed op je gezondheid en welzijn hebben. Denk bijvoorbeeld aan complimenten geven, stress vermijden, op tijd naar bed gaan of een avondje je mobiele telefoon uitzetten… Er zijn heel veel dingen die je kunt doen of laten om je gezonder en fitter te voelen.
Door deelname aan de campagne ’30 dagen gezonder’ kun je (ongezond) gewoontegedrag doorbreken en werken aan gezonde gewoonten.

30 dagen op tijd naar bedWe kunnen hier wel uitleggen over wat wel en wat niet gezond is maar je weet zelf vaak het beste wat jij zelf beter kunt doen of laten. Voor de één is dat vroeger naar bed gaan, voor de ander is dat bijvoorbeeld het ontbijt niet meer overslaan. Met de 30 dagen samen ontbijten campagne ’30 dagen gezonder’ dagen we je uit goed na te denken   over wat gezond is én om gezond leven 30 dagen lang in de praktijk te brengen. Het   is echt mogelijk om binnen 30 dagen een nieuwe, gezonde gewoonte aan te leren of   te breken met een slechte gewoonte.

Het is nog leuker om dit samen met het hele gezin te doen. Het is een mooi moment om een goed voornemen, dat je misschien al hebt, nu echt om te zetten in actie. Kies er bijvoorbeeld eens voor om 30 dagen water te drinken in plaats van limonade. Of geef fruit mee naar school in plaats van koek. Of… kies er voor om elke dag voor te lezen aan je kind(eren). Zo creëer je een extra aandacht momentje.

luisteren niet snoepenDoe mee en neem van 1 tot en met 30 maart het heft in eigen handen. Zet de actie in je agenda en ga gezond de lente in!

Iedereen, jong en oud, die woont of werkt in de regio Gooi en Vechtstreek kan meedoen aan de actie ’30 dagen gezonder’.

Meld je aan via: https://www.30dagengezonder.nl/
Je ontvangt dan, tijdens deze maand, tips en materiaal als ondersteuning om je nieuwe gewoonte vol te houden.

Jullie doen toch ook mee, wat is jullie uitdaging?

 

Januari 2018: 'Wat vindt mijn kind eigenlijk van mijn smartphone gebruik?'

smartphone

Aandachtstrekkers

Het is veel in het nieuws: schermen en social media zijn voor kinderen enorme aandachtstrekkers en voor ouders vaak een bron van ergernis. Afgelopen zomer bleek uit onderzoek van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij dat kinderen zich óók ergeren aan het mobiele telefoongebruik van hun ouders!
Het blijkt dat kinderen zich onbelangrijk voelen wanneer ouders tijdens een gezamenlijke activiteit veel en vaak op hun smartphone bezig zijn. Kinderen hebben het gevoel dat ouders geen aandacht aan het kind geven omdat ze steeds op hun telefoon kijken.

Strijd om aandacht

Even kijken op Facebook, even whatsappen met een vriend(in), even de mail bekijken……..het zijn leuke afwisselingen wanneer je bijvoorbeeld een groot deel van je tijd met jonge kinderen thuis bent. Het kan heel leuk en ontspannend zijn om eventjes te ontsnappen aan de taken van alledag, daar is niets mis mee. Maar het kan ook verslavend werken en zo kan je ongemerkt lang of vaak op schermen zitten en je kinderen onbedoeld de boodschap geven dat je telefoon interessanter is dan zij.

Liefde is aandacht en aandacht is liefde

Voor kinderen van alle leeftijden geldt dat ze groeien van aandacht. Kinderen genieten en groeien van non verbale communicatie, van oogcontact en de gezichtsuitdrukking van hun ouders. Dit is op jonge leeftijd zelfs heel erg belangrijk voor hechting. Bijvoorbeeld oogcontact en volledige aandacht geven aan je baby tijdens de borstvoeding of flesje. Voor oudere kinderen zijn momenten waarin ze de volle aandacht van hun ouders hebben ook belangrijk voor hun zelfbeeld. Zij voelen zich dan letterlijk gezien. Als ouder is het ook heel leuk om met je volle aandacht te observeren hoe je kind in een speeltuin rond rent of met andere kinderen samen speelt. Zo leer je je kind op een andere manier kennen.

Nieuwe gewoonten

Het nieuwe jaar is een mooie gelegenheid om nieuwe gewoonten aan te leren. Waarom niet een goed voornemen wat betreft jouw telefoon of tablet gebruik?
Spreek bijvoorbeeld met jezelf (en eventueel met je partner) af om je telefoon / tablet aan de kant leggen tijdens vaste momenten. Bijvoorbeeld tijdens een activiteit met de kinderen of tijdens het eten. Ook tijdens de ochtend- en avondspits is het handig om je volledige aandacht op het gezin te richten. Geluid uitzetten helpt om niet steeds afgeleid te worden door alle meldingen.
Probeer eens ‘schermloze uitjes’ in te plannen. Naar het bos of naar de speeltuin zonder de afleiding van je telefoon. Heerlijke alle aandacht voor elkaar en voor het hier en nu.

Ga het gesprek aan

Wat is de mening van jouw kind over jouw mediagebruik? En wat vind jouw kind over zijn eigen gebruik van YouTube en social media? Deze ouder en kind quiz is een leuke manier om het samen over deze onderwerpen te hebben en nieuwe afspraken te maken.